รถยกไฟฟ้า

NICHIYU

COUNTERBALANCED TRUCKS

ประเภทรถ : รถยกไฟฟ้า

ยี่ห้อ : NICHIYU

น้ำหนักยก : 3500 / 4000 / 4500 Kgs.

NICHIYU

STANDARD THREE WHEEL TRUCKS

ประเภทรถ : รถยกไฟฟ้า

ยี่ห้อ : NICHIYU

น้ำหนักยก : 900 - 2000 Kgs.

NICHIYU

STANDARD COUNTERBALANCED TRUCKS

ประเภทรถ : รถยกไฟฟ้า

ยี่ห้อ : NICHIYU

น้ำหนักยก : 1500 / 2000 / 2500 / 3000 Kgs.

NICHIYU

STANDARD REACH TRUCKS

ประเภทรถ : รถยกไฟฟ้า

ยี่ห้อ : NICHIYU

น้ำหนักยก : 1000 - 3000 Kgs

NICHIYU

SIT - ON TRUCKS

ประเภทรถ : รถยกไฟฟ้า

ยี่ห้อ : NICHIYU

น้ำหนักยก : 1400 - 2000 Kgs.

NICHIYU

RACK FORKLIFT TRUCKS

ประเภทรถ : รถยกไฟฟ้า

ยี่ห้อ : NICHIYU

น้ำหนักยก : 1000 / 1200 / 1500 Kgs.

รถยกเครื่องยนต์

MITSUBISHI

DIESEL TRUCKS

ประเภทรถ : รถยกเครื่องยนต์

ยี่ห้อ : MITSUBISHI

น้ำหนักยก : 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 Kgs.

MITSUBISHI

GAS & LP GAS TRUCKS

ประเภทรถ : รถยกเครื่องยนต์

ยี่ห้อ : MITSUBISHI

น้ำหนักยก : 1500 / 2000 / 2500 / 3000 /3500 Kgs.

MITSUBISHI

COUNTERBALANCED TRUCKS (DIESEL & LP GAS )

ประเภทรถ : รถยกเครื่องยนต์

ยี่ห้อ : MITSUBISHI

น้ำหนักยก : 4000 / 4500 / 5000 / 5500 Kgs.

รถยกเช่ามือ 1

NICHIYU

STANDARD THREE WHEEL TRUCKS

ประเภทรถ : รถยกเช่ามือ 1

ยี่ห้อ : NICHIYU

น้ำหนักยก : 900 - 2000 Kgs.

NICHIYU

STANDARD REACH TRUCKS

ประเภทรถ : รถยกเช่ามือ 1

ยี่ห้อ : NICHIYU

น้ำหนักยก : 1000 - 3000 Kgs

NICHIYU

STANDARD COUNTERBALANCED TRUCKS

ประเภทรถ : รถยกเช่ามือ 1

ยี่ห้อ : NICHIYU

น้ำหนักยก : 1500 / 2000 / 2500 / 3000 Kgs.

MITSUBISHI

DIESEL TRUCKS

ประเภทรถ : รถยกเช่ามือ 1

ยี่ห้อ : MITSUBISHI

น้ำหนักยก : 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 Kgs.

MITSUBISHI

GAS & LP GAS TRUCKS

ประเภทรถ : รถยกเช่ามือ 1

ยี่ห้อ : MITSUBISHI

น้ำหนักยก : 1500 / 2000 / 2500 / 3000 /3500 Kgs.

MITSUBISHI

COUNTERBALANCED TRUCKS (DIESEL & LP GAS )

ประเภทรถ : รถยกเช่ามือ 1

ยี่ห้อ : MITSUBISHI

น้ำหนักยก : 4000 / 4500 / 5000 / 5500 Kgs.

อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

HAND PALLET TRUCKS

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 2500 / 3000 / 5000 Kgs.

GALVANIZED / STAINLESS STEEL HAND PALLET TRUCKS

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 2500 Kgs.

HIGH LIFT PALLET TRUCKS

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 1000 / 1500 Kgs.

SCALE PALLET TRUCKS

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 2000 Kgs.

MANUAL SCISSOR LIFT TABLE

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 350 / 680 Kgs.

เสาสูง : 1300 / 1500 mm.

MANUAL SCISSOR LIFT TABLE

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 150 / 500 / 1000 / 1500 Kgs.

เสาสูง : 740 / 900 / 1000 / 1000 mm.

ELECTRIC SCISSOR LIFT TABLE

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 500 Kgs.

เสาสูง : 900 mm.

ELECTRIC SCISSOR LIFT TABLE

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 300 / 350 Kgs.

เสาสูง : 900 / 1320 mm.

MANUAL STACKER

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 500 / 1000 / 1500 Kgs.

เสาสูง : 1600 - 2500 mm

HAND DRUM LIFT

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 350 Kgs.

เสาสูง : 1425 mm.

SEMI ELEDTRIC STACKER

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 1000 / 1500 / 2000 Kgs.

เสาสูง : 1600 - 3500 mm.

POWER PALLET TRUCKS

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 1500 Kgs.

WALKIE PALLET TRUCKS

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 2000 Kgs.

STAND-ON ELECTRIC PALLET

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 2000 Kgs./3000 Kgs.

WALKIE ELECTRIC STACKER

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 1000 / 2000 Kgs

เสาสูง : 2000 - 4000 mm.

STAND-ON ELECTRIC STACKER

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 1400 / 1600 Kgs.

เสาสูง : 2000 - 5000 mm.

แบตเตอรี่และตัวชาร์จ

Rocket

แบตเตอรี่

ประเภทรถ : แบตเตอรี่และตัวชาร์จ

ยี่ห้อ : Rocket

Rocket

แบตเตอรี่

ประเภทรถ : แบตเตอรี่และตัวชาร์จ

ยี่ห้อ : Rocket

GSYUASA

แบตเตอรี่

ประเภทรถ : แบตเตอรี่และตัวชาร์จ

ยี่ห้อ : GSYUASA

GSYUASA

แบตเตอรี่

ประเภทรถ : แบตเตอรี่และตัวชาร์จ

ยี่ห้อ : GSYUASA

แท่นวางสินค้า

แท่นวางสินค้า

ประเภทรถ : แท่นวางสินค้า

แท่นวางสินค้า

ประเภทรถ : แท่นวางสินค้า

แท่นวางสินค้า

ประเภทรถ : แท่นวางสินค้า

แท่นวางสินค้า

ประเภทรถ : แท่นวางสินค้า

แท่นวางสินค้า

ประเภทรถ : แท่นวางสินค้า

แท่นวางสินค้า

ประเภทรถ : แท่นวางสินค้า