รถยกเช่ามือ 1

COUNTERBALANCED TRUCKS

NICHIYU

STANDARD THREE WHEEL TRUCKS

ประเภทรถ : รถยกเช่ามือ 1

ยี่ห้อ : NICHIYU

น้ำหนักยก : 900 - 2000 Kgs.

NICHIYU

STANDARD REACH TRUCKS

ประเภทรถ : รถยกเช่ามือ 1

ยี่ห้อ : NICHIYU

น้ำหนักยก : 1000 - 3000 Kgs

ENGINE FORKLIFT TRUCKS

NICHIYU

STANDARD COUNTERBALANCED TRUCKS

ประเภทรถ : รถยกเช่ามือ 1

ยี่ห้อ : NICHIYU

น้ำหนักยก : 1500 / 2000 / 2500 / 3000 Kgs.

MITSUBISHI

DIESEL TRUCKS

ประเภทรถ : รถยกเช่ามือ 1

ยี่ห้อ : MITSUBISHI

น้ำหนักยก : 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 Kgs.

MITSUBISHI

GAS & LP GAS TRUCKS

ประเภทรถ : รถยกเช่ามือ 1

ยี่ห้อ : MITSUBISHI

น้ำหนักยก : 1500 / 2000 / 2500 / 3000 /3500 Kgs.

MITSUBISHI

COUNTERBALANCED TRUCKS (DIESEL & LP GAS )

ประเภทรถ : รถยกเช่ามือ 1

ยี่ห้อ : MITSUBISHI

น้ำหนักยก : 4000 / 4500 / 5000 / 5500 Kgs.