อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

HAND PALLET TRUCKS

HAND PALLET TRUCKS

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 2500 / 3000 / 5000 Kgs.

GALVANIZED / STAINLESS STEEL HAND PALLET TRUCKS

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 2500 Kgs.

HIGH LIFT PALLET TRUCKS

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 1000 / 1500 Kgs.

SCALE PALLET TRUCKS

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 2000 Kgs.

SCISSOR LIFT TABLE

MANUAL SCISSOR LIFT TABLE

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 350 / 680 Kgs.

เสาสูง : 1300 / 1500 mm.

MANUAL SCISSOR LIFT TABLE

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 150 / 500 / 1000 / 1500 Kgs.

เสาสูง : 740 / 900 / 1000 / 1000 mm.

ELECTRIC SCISSOR LIFT TABLE

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 500 Kgs.

เสาสูง : 900 mm.

ELECTRIC SCISSOR LIFT TABLE

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 300 / 350 Kgs.

เสาสูง : 900 / 1320 mm.

STACKER

MANUAL STACKER

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 500 / 1000 / 1500 Kgs.

เสาสูง : 1600 - 2500 mm

HAND DRUM LIFT

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 350 Kgs.

เสาสูง : 1425 mm.

SEMI ELEDTRIC STACKER

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 1000 / 1500 / 2000 Kgs.

เสาสูง : 1600 - 3500 mm.

POWER PALLET TRUCKS

POWER PALLET TRUCKS

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 1500 Kgs.

WALKIE PALLET TRUCKS

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 2000 Kgs.

STAND-ON ELECTRIC PALLET

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 2000 Kgs./3000 Kgs.

ELECTRIC STACKER

WALKIE ELECTRIC STACKER

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 1000 / 2000 Kgs

เสาสูง : 2000 - 4000 mm.

STAND-ON ELECTRIC STACKER

ประเภทรถ : อุปกรณ์คลังสินค้าและอะไหล่

น้ำหนักยก : 1400 / 1600 Kgs.

เสาสูง : 2000 - 5000 mm.